festBendros nuostatos:

 • Festivalio pradžia: Festivalio svečiai į festivalio teritoriją įleidžiami tik nuo penktadienio 2022 Liepos 29 d. 9 val. ryto;
 • Festivalio pabaiga: 2022 m. Liepos 31 d. iki 12 val.
 • Pagal LR galiojančius teisės aktus alkoholiniai gėrimai bus parduodami tik asmenims, sulaukusiems 20 metų;
 • Alkoholį ar narkotines medžiagas įsivežti/įsivežti į festivalio teritoriją GRIEŽTAI draudžiama;
 • Neblaivūs ir/ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenys gali būti neįleidžiami į festivalio teritoriją;
 • Iš festivalio teritorijos gali būti šalinami asmenys, esantys apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, agresyvūs asmenys bei piktybiškai trukdantys festivalio organizatorių darbui ir sklandžiai festivalio eigai;
 • Kiekvienas Festivalio dalyvis (asmuo, kuris patenka į festivalio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

Festivalio dalyvių teisės ir pareigos:

 • Visi Festivalio dalyviai, patekę į Festivalio teritoriją, yra atsakingi už savo sveikatą ir saugumą. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus;
 • Festivalio dalyviai, patekę į Festivalio teritoriją, yra patys atsakingi už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą;
 • Festivalio dalyvis sutinka, kad organizatorius Festivalio metu filmuotų ir fotografuotų visoje Festivalio teritorijoje ir vėliau visą medžiagą naudotų reklamos tikslais, bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį;
 • Festivalio dalyviai sutinka ir neprieštarauja būti apieškomi prieš patenkant į aktyvią ir (arba) poilsio zoną. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į Festivalio teritoriją, nepaisant to, kad bus įsigiję bilietą į Festivalį;
 • Festivalio dalyviai privalo laikytis už Festivalio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Festivalio dalyviai gali būti išvaryti iš Festivalio teritorijos be teisės vėliau patekti į Festivalį (jiems nukerpamos apyrakės);
 • Festivalio teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą;
 • Visoje Festivalio teritorijoje ar aplink ją Festivalio dalyviams draudžiama kūrenti laužus, naudotis šašlykinėmis, kepsninėmis ar kitais daiktais, kurie yra susiję su ugnies įžiebimu;
 • Festivalio dalyviai privalo būti atsargūs vandenyje, nepervertinti savo galimybių ir neiti į vandenį ar šalia jo, esant apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų bei tamsiu paros metu (nuo 22val.).

Į festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:

 • Narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, bei jų vartojimui reikalingų priemonių;
 • Alkoholinių gėrimų;
 • Maisto ar skyščių stiklinėje taroje (stiklinės taros);
 • Bet kokios rūšies ginklų, sprogstamųjų medžiagų, pirotechnikos;
 • Agresyvių, pavojų keliančių šunų;
 • Nesuderintų su organizatoriumi reklaminių priemonių;
 • Grilių, kepsninių, dujinių viryklių, šašlykinių ir bet kokių panašių daiktų;
 • Šunys privalo turėti antsnukį, nepriklausomai nuo veislės ar augintinio dydžio. Šuo privalo turėti antkaklį su savininko kontaktais;
 • Pirčių, kubilų ar kitų panašių daiktų;

Į aktyviąją festivalio zoną įsinešti draudžiama:

 • Maisto bei gėrimų, bet kokioje taroje (taip stengiamasi užtikrinti Jūsų saugumą. Aktyvioje zonoje veiks prekybos taškai, kuriuose galėsite įsigyti maisto bei gėrimų tinkamoje ir saugioje taroje);
 • Profesionalią audio bei video techniką (išskyrus akredituotus asmenis);
 • Daiktus, kurie pavojingi Jūsų ir aplinkinių saugumui (pvz. aštrūs, sunkūs daiktai).

Bilietai ir apyrankės:

 • Bilietas bilietavimo punkte (prie įvažiavimo į festivalį) bus iškeistas į specialią apyrankę, kuri festivalio metu ir bus asmeninis bilietas. Perduoti ją kitiems asmenims griežtai draudžiama. Apyrankę privalu dėvėti visą festivalio laiką;
 • Į kempingą patekti galima tik su kempingo apyranke;
 • Festivalio bilietai nekeičiami ir negrąžinami;
 • Festivalio teritorijoje esantys asmenys be apyrankės turės atsisveikinti su savo draugais ir festivaliu. Pažeista, nutraukta apyrankė NEGALIOJA!
 • Asmenims iki 20 metų alkoholiniai gėrimai neparduodami. Festivalio lankytojai, patvirtinę savo amžių asmens dokumentu (pasas/ID/teisės), INFO centre galės atsiimti specialias apyrankes, su kuriomis prie festivalio barų bus aptarnaujami greičiau.

Laužavietės:

 • Festivalio teritorijoje kurti laužavietes ar grilius griežtai draudžiama;
 • Festivalis draugiškas aplinkai, prašome tokiais būti ir Jus. Palapinių miestelyje bei visoje festivalio teritorijoje bus įrengtos šiukšliadėžės – nepatingėkit truputį paeiti ir išmesti savo šiukšlę!
 • Jei pritrūkote šiukšlių maišų jų galite paprašyti festivalio savanorių arba renginio info centruose.

Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:

 • Asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;
 • Asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems Festivalio dalyviams;
 • Nepilnamečiai asmenys be suaugusiojo palydos;
 • Asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento.

Festivalio saugumas:

 • Festivalio dalyviai įsipareigoja nekelti grėsmės kitiems dalyviams. Draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančią infrastruktūrą, ženklus, reklaminius stendus ir kitą įrangą;
 • Festivalio teritorijoje DRAUDŽIAMA važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis, TIK įvažiuoti ir išvažiuoti nuo bilietavimo ir iki automobilių parkingo.
 • Festivalio darbuotojai ir saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga, turi teisę:
 1. tikrinti asmenų bilietus / apyrankes;
 2. tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;
 3. tikrinti Festivalio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į Festivalio teritoriją neleistinus daiktus, šiuos daiktus konfiskuoti ir esant reikalui pranešti atitinkamoms tarnyboms;
 4. panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių daiktų saugumą.
 • Organizatorius pasilieka teisę asmenis, nesilaikančius festitvalio taisyklių, šalinti iš festivalio teritorijos, nukerpant festivalio apyrankę, esant reikalui apie pažeidimus pranešant policijai ar kitoms tarnyboms.

Baigiamosios nuostatos:

 • Esant neplanuotoms aplinkybėms, organizatorius pasilieka teisę keisti renginio programą;
 • Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetiniame puslapyje bei Festivalio teritorijoje esančiuose informacijos centruose;